Uutinen

Vaikuttavuuden arvottaminen – yritysvastuun uusin työkalu kyseenalaistaa käsityksemme arvonluonnista

Ennen sidosryhmille riitti, että yritykset selvittivät toimintansa synnyttämiä ympäristövaikutuksia niistä raportoimalla. Hiljalleen keskustelu kääntyi hiili- ja vesijalanjäljen ohella liiketoiminnan sosiaalisiin vaikutuksiin. Viime aikoina edellä kuvattuja vaikutuksia tarkastelevan haittakeskeisen yritysvastuupohdinnan rinnalle keskusteluun ovat nousseet arvonluonti sekä yhteiskunnallisten hyötyjen tunnistaminen ja niiden arvottaminen.

Puhutaan yrityksen kädenjäljestä, jolla kuvataan yrityksen palveluiden ja tuotteiden vaikutuksia sen asiakkaisiin ja edelleen ympäröivään yhteiskuntaan. Jalanjälkeä kutistetaan, kädenjälkeä taas halutaan kasvattaa.

#arvonluonti #johtaminen #liiketoiminnankehittäminen #kädenjälki

Lue lisää

Ekox